Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións para incentivar a realización de determinadas actividades que se aplican en Canarias

O artigo 94.1.a) da Lei 20/1991 establece que os tipos aplicables sobre os investimentos realizados serán superiores nun 80 por cento aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais, polo que, para calcular o tipo aplicable a cada unha das seguintes deducións, se escollerá o maior do que resulte de multiplicar por 1,8 ou de sumar ao tipo en cuestión 20 puntos porcentuais.

Recorde:

Este incremento de tipos só se aplicará sobre o novo sistema de deducións establecido no Capítulo IV do Título VI da LIS, alí onde sexa equivalente co sistema de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978.

A continuación, vaise detallar a forma en que se aplican as deducións xerais reguladas na LIS en relación cos investimentos realizados en Canarias, facendo mención especial aos tipos incrementados e ás especialidades dos límites: