Saltar ao contido principal

Xestións de Identificación de empresarios non residentes

Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-declaración censual de alta, cambio de domicilio e / ou de variación de datos persoais.