Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

6. Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social

  1. Règim fiscal de les prestacions percebudes i disposició anticipada de drets consolidats
  2. Límits i excés d'aportacions
  3. Exemple: aportacions a sistemes de previsió social