Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Normativa: Arts. 51 i 52 Llei de l'IRPF i 49 a 51 Reglament

  1. 1. Aportacions i contribucions a plans de pensions
  2. 2. Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social
  3. 3. Primes satisfetes als plans de previsió assegurats
  4. 4. Aportacions als plans de previsió social empresarial
  5. 5. Primes satisfetes a assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència
  6. 6. Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social
  7. 7. Aportacions a sistemes de previsió social dels que siga partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent