Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Normativa:Arts.51 i 52 Llei del IRPF i 49 a 51 Reglament