Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incentius fiscals

  1. Llibertat d'amortització
  2. Amortització accelerada
  3. Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències
  4. Reserva d'anivellament