Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)

En les caselles [C10] i [E10] es consignarà amb signe negatiu la reducció que corresponga per les quantitats dels resultats cooperatius i dels resultats extracooperatius destinades a la reserva per inversions a les Canarias, en les condicions establides en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, i amb signe positiu l'augment al resultat comptable que sorgisca com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol dels requisits prevists en el citat article.

A tindre en compte:

Les caselles [C10] i [E10] tenen correlació amb les caselles [00404] i [00403] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 13 del model 200, de tal manera que la casella [C10] pot complimentar-se traslladant l'import consignat en les citades caselles, amb signe negatiu si es tracta de reducció al resultat comptable i amb signe positiu si es tracta d'un augment.