Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Agrupacions d'interés econòmic

El desenvolupament dels ajustaments a realitzar en les caselles [00375] i [00376] «Agrupació d'interés econòmic (Capítol II del Títol VII LIS de la pàgina 13 del model 200, per les entitats declarants que ostenten els drets econòmics inherents a la qualitat de soci resident en territori espanyol o no resident, però amb establiment permanent en el mateix, d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una agrupació europea d'interés econòmic que apliquen el règim fiscal especial de les agrupacions d'interés econòmic regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, es troba en el Capítol 9 dins de l'apartat dedicat a estes entitats.