Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Agrupacions d'interés econòmic

El desenvolupament dels ajustaments a realitzar en les caselles [00375] i [00376] «Agrupació d'interés econòmic (Capítol II del Títol VII LIS de la pàgina 13 del model 200, per les entitats declarants que ostenten els drets econòmics inherents a la qualitat de soci resident en territori espanyol o no resident, però amb establiment permanent en el mateix, d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una agrupació europea d'interés econòmic que apliquen el règim fiscal especial de les agrupacions d'interés econòmic regulat al Capítol II del Títol VII del LIS, es troba en el Capítol 9 dins de l'apartat dedicat a estes entitats.