Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Empreses de reduïda dimensió

El desenvolupament dels diferents ajustaments a realitzar en les caselles [00311] i [00312] «Empreses de reduïda dimensió:llibertat d'amortització (art. 102 LIS)», [00313] y [00314] «Empreses de reduïda dimensió:amortització accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)» i [00323] y [00324] «Empreses de reduïda dimensió pèrdues per deteriorament crèdits insolvències (art. 104 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, per les empreses de reduïda dimensió derivats de l'aplicació dels incentius fiscals que tenen de dret, es troba en el Capítol 10 dins de l'apartat dedicat a estes entitats.