Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Unions temporals d'empreses

El desenvolupament dels ajustaments a realitzar per les unions temporals d'empreses que apliquen el règim fiscal especial regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, en les caselles [01320] i [01321] «Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'art.45.1 LIS», [00184] i [00544] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (art. 45.2 LIS)», [01022] i [01023] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues a les UTES (art. 45.2 LIS)» i [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, es troba en el Capítol 9 dins de l'apartat dedicat a estes entitats.