Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses derivades de la comptabilització de l'impost sobre societats

En relació amb estes despeses no deduïbles regulats en l'article 15 b) de la LIS, consulte en este mateix Capítol l'apartat relatiu a les «Correccions per l'impost sobre societats».