Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ajustaments per la limitació en la deducibilidad de despeses financeres

En aplicació del disposat a l'article 16 de la LIS, el contribuent haurà de realitzar una sèrie d'ajustaments en les caselles [00363] i [00364] «Ajustaments per la limitació en la deducibilidad en despeses financeres (art. 16 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En el període impositiu que es comptabilitzen les despeses financeres netes, el contribuent haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [00363] per l'import d'eixes despeses que no siguen deduïbles.

  • Quan en períodes impositius posteriors les esmentades despeses siguen deduïbles, el contribuent realitzarà ajustaments negatius en la casella [00364] per l'import dels mateixos.