Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments per la limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

En aplicació del que disposa l'article 16 de la LIS, el contribuent haurà de realitzar una sèrie d'ajustaments en les caselles [00363] i [00364] «Ajustaments per la limitació en la deduïbilitat en despeses financeres (art. 16 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Durant el període impositiu en què es comptabilitzen les despeses financeres netes, el contribuent haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [00363] per l'import d'aquelles despeses que no siguen deduïbles.

  • Quan en períodes impositius posteriors les esmentades despeses siguen deduïbles, el contribuent realitzarà ajustaments negatius en la casella [00364] per l'import dels mateixos.