Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Limitació en la deducibilidad de despeses financeres

El article 16 de la LIS establix una sèrie de límits a la deducibilidad de les despeses financeres com es detalla a continuació.En relació amb este article, cal tindre en compte la Resolució de 16 de juliol de 2012 (BOE de 17 de juliol) dictada per la Direcció General de Tributs, per tal de delimitar els criteris interpretatius en l'aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres regulada en el llavors vigent article 20 del RDLeg.4/2004.

  1. Despeses financeres deduïbles
  2. Aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres
  3. Excepcions a l'aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres
  4. Ajustaments per la limitació en la deducibilidad de despeses financeres
  5. Emplenament del quadre «Limitació en la deducibilidad de despeses financeres» (pàgina 20 del model 200)
  6. Exemple