Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exemple

Exemple 1:

Com aplicar despeses financeres netes procedents d'exercicis anteriors

L'entitat «A» presenta les següents dades durant el període impositiu:

 • Benefici Operatiu (BO): 100 milions €
 • Despeses financeres (GF):
  • Any 0: 80 milions €
  • Any 1: 20 milions €
  • Any 2: 40 milions €

Segons establix l'article 16.1 de la LIS, l'entitat pot deduir-se les despeses financeres netes amb el límit del 30 per cent del benefici operatiu de l'exercici; sent deduïbles si més no, les despeses financeres netes del període impositiu per un import d'1 milió d'euros.

Límit màxim:

 • • 30% Benefici operatiu = 30% x 100 = 30 milions €
 • • 1 milions €

Any 0:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 30 milions €
 • Límit de la BO no consumit

Any 1:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 20 milions € del període impositiu + 10 milions € del període impositiu anterior (Any 0)
 • GF pendents de deduir = 40 milions € del període impositiu anterior (Any 0)

Any 2:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 30 milions € del període impositiu
 • GF pendents de deduir = 40 milions € de l'Any 0 i 10 milions € d'este període impositiu (Any 2).
Milions €Despeses financeres
netes
LímitDespeses financeres
netes deduïbles
Límit exercicis
següents
Despeses financeres
pendents
Any 0 80 30 30 --- 50
Any 1 20 30 20 + 10 --- 40
Any 2 40 30 30 --- 40 + 10

Exemple 2:

Com addicionar a exercicis futurs el benefici operatiu no utilitzat

L'entitat «B» presenta les següents dades durant el període impositiu:

 • Benefici Operatiu (BO): 100 milions €
 • Despeses financeres (GF):
  • Any 0: 20 milions €
  • Any 1: 10 milions €
  • Any 2: 60 milions €

Límit màxim:

 • • 30% Benefici operatiu = 30% x 100 = 30 milions €
 • • 1 milions €

Any 0:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 20 milions € del període impositiu
 • Límit de la BO no consumit

Any 1:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 10 milions € del període impositiu
 • GF pendents de deduir = 20 milions €

Any 2:

 • Límit BO = 30 milions € (30% de 100)
 • GF deduïbles = 60 milions € (30 milions € per aplicació del límit del període impositiu + 30 milions € que provenen de l'excés de BO dels períodes anteriors)
 • GF pendents de deduir = 0
Milions €Despeses financeres
netes
LímitDespeses financeres
netes deduïbles
Límit exercicis
següents
Despeses financeres
pendents
Any 0 20 30 20 10 ---
Any 1 10 30 10 20 + 10 ---
Any 2 60 30 + 30 60 --- ---

Exemple 3:

Com aplicar el límit d'1 milió d'euros

L'entitat «C» presenta les següents dades durant el període impositiu:

 • Benefici Operatiu (BO) anual de cada període impositiu: 2 milions €
 • Despeses financeres (GF):
  • Any 0: 0,8 milions €
  • Any 1: 1,1 milions €
  • Any 2: 0,8 milions €

Límit màxim:

 • • 30% Benefici operatiu = 30% x 2 = 0,6 milions €
 • • 1 milions €

Any 0:

 • GF deduïbles = 0,8 milions € per ser menor d'1 milions €

Any 1:

 • GF deduïbles = 1 milions €
 • GF pendents de deduir = 0,1 milions €

Any 2:

 • GF deduïbles = 0,8 milions € del període impositiu + 0,1 milions € que provenen del període impostivo anterior (Any 1)
 • GF pendents de deduir = 0
Milions €Despeses financeres
netes
LímitDespeses financeres
netes deduïbles
Límit exercicis
següents
Despeses financeres
pendents
Any 0 0,8 1 0,8 --- ---
Any 1 1,1 1 1 --- 0,1
Any 2 0,8 1 0,8 + 0,1 --- ---