Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions vinculades

L'article 18 de la LIS establix que les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat.

L'import de la diferència, en cas d'existir, entreu el valor de mercat i el valor convingut de les operacions s'inclourà en les  caselles [01011] i [01012] «Operacions vinculades: aplicació del valor de mercat (article 18 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, segons corresponga.

Pot consultar les particularitats de les operacions amb persones o entitats vinculades en el Capítol 8 d'este Manual pràctic.