Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.3. Servicis web

  1. 3.3.1. Informació disponible
  2. 3.3.2. Requisits previs per a utilitzar esta via
  3. 3.3.3. Descripció d'esta via de subministrament d'informació
  4. 3.3.4. Proves de servicis web