Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.Deducció per inversió en habitatge habitual (règim transitori)

  1. 9.1.1.Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual
  2. 9.1.2.Construcció o ampliació d'habitatge habitual
  3. 9.1.3.Emplenament
  4. 9.1.4.Obres d'instal·lació o adequació de l'habitatge habitual de discapacitat
  5. 9.1.5.Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat