Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6. Pla d'estalvi a llarg termini

Normativa: Disposició addicional vint-i-sisena Llei IRPF

Els Plans d'Estalvi a Llarg Termini es configuren com contractes celebrats entre el contribuent i una entitat asseguradora o de crèdit que compleixin els següents requisits:

  1. Instrumentació
  2. Característiques i requisits
  3. Tributació i mobilització de drets econòmics