Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS)

Normativa: Disposició addicional tercera Llei IRPF

Els Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIAS) són contractes celebrats amb entitats asseguradores per constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, a què  la Llei de l'IRPF atorga un  tractament  fiscal  més beneficiós,  quan es compleixin els següents requisits:

  1. Instrumentació i forma de percepció de les prestacions
  2. Període mínim d'aportacions. Aportació anual màxima i import total de les primes acumulades
  3. Disposició de drets econòmics i tributació de la renda vitalícia assegurada