Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Adquisició, construcció, rehabilitació i ampliació de l'habitatge habitual

Normativa: Arts. 68.1 i 78.2 Llei IRPF, redacció a 31-12-2012; 55 Reglament IRPF, redacció a 31-12-2012

  1. Qui tenen dret a aquesta deducció?
  2. Concepte d'adquisició, construcció, rehabilitació i ampliació de l'habitatge habitual
  3. Conceptes que no donen dret a deducció
  4. Quantitats satisfetes amb dret a deducció i base màxima deduïble
  5. Altres condicions per a l'aplicació de la deducció
  6. Percentatges de deducció