Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Canàries

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

  (Art. 9 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 2. Per naixement o adopció de fills

  (Disposició addicional quarta. Tres Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 3. Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys

  (Disposició addicional quarta. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 4. Per a famílies monoparentals

  (Disposició addicional quarta. Sis Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 5. Per família nombrosa

  (Disposició addicional quarta. Vuit Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 6. Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

  (Disposició addicional quarta. Onze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 7. Per despesa de malaltia

  (Disposició addicional quarta. Catorze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 8. Per familiars dependents amb discapacitat

  (Disposició addicional quarta. Quinze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 9. Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents en la illa de La Palma

  (Disposició addicional primera. Un i art. 2 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)

 10. Per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma

  (Disposició addicional primera. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril)