Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Valenciana

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la  Comunitat Valenciana  podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement o adopció de fills amb discapacitat

  (Art. 4.U.c), Quatre i Cinquè i disposició addicional sisena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

 2. Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys
 3. Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat

  (Art. 4.U.h), Quatre i Cinquè i disposició addicional sisena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

 4. Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a l'atenció de persones

  (Art. 4.U.i), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

 5. Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

  (Art. 4.U.l) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

 6. Per arrendament de l'habitatge habitual

  (Art. 4.U.n), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

 7. Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, efectuades durant el període

  (Art. 4.U.w), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)