Saltar al contingut principal

Exercici 2021

 1. Presentació
 2. Infografia
 3. Resum
 4. 1.Els ingressos tributaris el 2021
 5. 2.L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 6. 3.L'Impost sobre Societats
 7. 4.L'Impost sobre el Valor Afegit
 8. 5.Els Impostos Especials
 9. 6.Altres impostos
 10. Notes explicatives i fonts
 11. Notes informatives
 12. Annex:Ingressos per Delegacions
 13. Annex:Drets reconeguts