Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars.Mínim personal i familiar

  1. 8.5.1.Mínim personal i familiar
  2. 8.5.2.Mínim del contribuent
  3. 8.5.3.Mínim per descendent
  4. 8.5.4.Mínim per ascendent
  5. 8.5.5.Mínim per discapacitat