Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias dos debedores (art. 13.1 LIS) e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o artigo 11.12 e o DT 33ª.1 da LIS

  1. Integración na base impoñible dos gastos non deducibles fiscalmente
  2. Límites na integración na base impoñible destes gastos non deducibles fiscalmente no momento da súa contabilización
  3. Formalización do cadro da páxina 20 quater do modelo 200
  4. Supostos prácticos