Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social

Normativa: Arts. 51 e 52 Lei do IRPF e 49 a 51 Regulamento

  1. 1. Achegas e contribucións a plans de pensións
  2. 2. Achegas e contribucións a mutualidades de previsión social
  3. 3. Primas satisfeitas aos plans de previsión asegurada
  4. 4. Achegas aos plans de previsión social empresarial
  5. 5. Primas satisfeitas a seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia
  6. 6. Normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social
  7. 7. Achegas a sistemas de previsión social de que sexa partícipe, mutualista ou titular o cónxuxe do contribuínte