Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Normativa:Texto refundido das Disposicións Legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro, en diante, texto refundido de Tributos Cedidos

Os contribuíntes que en 2020 tiveron a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas: