Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B. Supostos específicos do IRPF

No IRPF deberá presentarse autoliquidación complementaria nos termos comentados no apartado anterior, cando, con posterioridade á presentación da declaración orixinaria, se produzan algún dos seguintes supostos: