Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 4.Rendementos do capital inmobiliario

 1. Rendementos do capital inmobiliario
 2. Rendementos íntegros
 3. Rendementos do capital inmobiliario estimados e operacións vinculadas
 4. Gastos deducibles
 5. Gastos non deducibles
 6. Rendemento neto
 7. Reducións do rendemento neto
 8. Rendemento mínimo computable en caso de parentesco
 9. Rendemento neto reducido
 10. Individualización dos rendementos do capital inmobiliario
 11. Imputación temporal dos rendementos do capital inmobiliario
 12. Declaración bens inmobles
 13. Caso práctico