Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Provisións e outros gastos

  1. Gastos e provisións por pensións non afectados polo artigo 11.12 LIS (artigos 14.1, 14.6 e 14.8 LIS)
  2. Outras provisións non deducibles fiscalmente non afectadas polo artigo 11.12 LIS
  3. Subvencións públicas incluídas no resultado do exercicio, non integrables na base impoñible