Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Líquido a ingresar ou a devolver (recadros 00621 e 00622)

  1. Cálculo
  2. Incremento por perda de beneficios fiscais de períodos anteriores
  3. Incremento por incumprimento dos requisitos esixidos ás SOCIMI
  4. Xuros de mora
  5. Complementaria: Importe ingreso/devolución efectuada da declaración orixinaria
  6. Aboamento de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción artigo 39.2 LIS)
  7. Aboamento de deducións I+D+i por producións cinematográficas estranxeiras (opción artigo 39.3 LIS)