Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Abonament anticipat de les deduccions

  1. Supòsits i requisits
  2. Sol·licitud d'abonament anticipat i la seua tramitació
  3. Comunicació de variacions que afecte a l'abonament anticipat
  4. Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment