Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions en les Canàries (article 27.11 Llei 19/1994)

Hauran de marcar esta casella els contribuents que realitzen inversions anticipades de futures dotacions a la reserva de les Canàries, i que conjuntament amb la seua declaració de l'Impost sobre Societats deguen comunicar la seua materialització i sistema de finançament en els termes establits a l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

Els contribuents que marquen esta casella hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.

Pot consultar les particularitats de la Reserva per a inversions en les Canàries en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.