Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni net (pàgines 9 a 11)

En les pàgines 9, 10 i 11 del model 200 es recullen les partides determinants de l'estat de canvis en el patrimoni net.

En la pàgina 9 es reflectixen les partides d'ingressos i despeses reconeguts en l'exercici que es corresponen, i si escau integren, les partides correlatives dels models normals (N) i abreujat (A) de comptes anuals per a la seua presentació en el Registre Mercantil, així com els respectius números de compte del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, que impliquen.

En les pàgines 10 i 11 es reflectixen les partides de l'estat total de canvis en el patrimoni net, i que tenen el seu referent en les dels models, normal (N), abreujat (A) i PIMES (P), de comptes anuals per a la seua presentació en el Registre Mercantil i que en determinats casos es presenten integrades, el que s'indica mitjançant les respectives inicials (N, A i/o P) afegides al final de literal de cada partida.

L'estat de canvis en el patrimoni serà d'emplenament voluntari en el model 200, si s'utilitza el model abreujat o PIMES del Pla General de Comptabilitat.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).

  1. Estat de canvis en el patrimoni net. Estat d'ingressos i despeses reconeguts en l'exercici
  2. Estat de canvis en el patrimoni net. Estat total de canvis en el patrimoni net
  3. Estat de canvis en el patrimoni net. Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)