Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària (art. 130 LIS)

  1. Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària
  2. Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària
  3. Regularització de conversió d'actius per impost diferit mitjançant autoliquidació complementària
  4. Emplenament del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària» (art. 130, DONA 13a i DT 33 LIS) (pàgina 20 ter del model 200)