Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració Tributària (art. 130 LIS)

  1. Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària
  2. Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària
  3. Regularització de conversió d'actius per impost diferit mitjançant autoliquidació complementària
  4. Emplenament del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària» (art. 130, DA 13a i DT 33 LIS) (pàgina 20 ter del model 200)