Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments obtinguts participació fons propis qualsevol entitat

Normativa: Art. 25.1 Llei  IRPF

  1. En general, rendiments dineraris i en espècie obtingudes per la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat
  2. En concret: Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions
  3. Supòsits especials
  4. Despeses deduïbles: d'administració i dipòsit
  5. Exemple: Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol entitat