Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis

Normativa: Art. 25.2 Llei IRPF

  1. Supòsits
  2. Determinació del rendiment íntegre
  3. Despeses deduïbles: d'administració i dipòsit
  4. Determinació del rendiment net
  5. Supòsit especial d'integració dels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades
  6. Exemple: Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis