Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge

Inclou les següents deduccions:

  1. 1. Per donacions per a la promoció i estímul de les activitats de foment de mecenatge
  2. 2. Per donacions per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns d'interès cultural del Patrimoni Històric de La Rioja
  3. 3. Per donacions a empreses culturals
  4. 4. Per donació de béns culturals pels seus autors o creadors i els seus hereus
  5. 5. Requisits comuns per a l'aplicació de les deduccions
  6. 6. Justificació documental