Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de La Rioja

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja podran aplicar les següents deduccions autonòmiques.

 1. Per naixement i adopció de fills
 2. Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja
 3. Per despeses en escoles infantils, centres d'educació infantil o personal contractat per a l'atenció de fills de 0 a 3 anys per a contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja
 4. Per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent o guarda amb finalitats d'adopció
 5. Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de La Rioja durant el període impositiu i la mantinguin durant un termini de com a mínim 3 anys consecutius
 6. Per cada fill de 0 a 3 anys en escoles infantils o centres d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja
 7. Per adquisició de vehicles elèctrics nous
 8. Per accés a Internet per als joves emancipats
 9. Per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per als joves emancipats
 10. Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys
 11. Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
 12. Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit
 13. Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual
 14. Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves
 15. Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural
 16. Per obres d'adequació d'habitatge habitual a La Rioja per a persones amb discapacitat
 17. Per despeses per a contractació de personal per a l'atenció de familiars afectats per la COVID-19
 18. Per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge
 19. Per quantitats destinades a investigació, conservació, restauració, rehabilitació o consolidació de béns que formin part del patrimoni històric de La Rioja
 20. Annex: Relació de municipis de La Rioja amb dret a deducció: "Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja”, “Per despeses en escoles infantils, centres infantils o personal contractat per a l'atenció de fills de 0 a 3 anys per a contribuents amb residència habitual en petits municipis de La Rioja”, "Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de La Rioja durant el període impositiu i la mantinguin durant un termini de com a mínim 3 anys consecutius", “Per accés a Internet per als joves emancipats”, “Per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per als joves emancipats” i "Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys"
 21. Annex: Relació de municipis de La Rioja amb dret a deducció: "Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural "