Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca

Aquest règim es caracteritza  perquè els empresaris o professionals inclosos en el mateix no tenen obligació de repercutir ni d'ingressar l'impost. Al no poder deduir l'IVA suportat en les seves adquisicions, tenen dret a obtenir una compensació a un tant alçat cada vegada que venen els seus productes. Aquesta compensació és deduïble per l'empresari que la paga.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. No-aplicació del règim especial
  4. Càlcul i reintegrament de la compensació
  5. Obligacions formals
  6. Començament o cessament en l'aplicació del règim especial