Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Bonificacions autonòmiques

En aquest exercici, s'han establert les següents bonificacions autonòmiques de la  quota de l'impost sobre el patrimoni, que podran ser aplicades pels subjectes passius residents  en els seus respectius territoris que compleixin les condicions i requisits, establerts  per les corresponents normes autonòmiques, que en cada cas s'assenyalen a continuació.

  1. Comunitat Autònoma d'Aragón
  2. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
  3. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  4. Comunitat Autònoma de Catalunya
  5. Comunitat de Madrid