Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Bonificacions autonòmiques

Al present exercici, s'han establert les següents bonificacions autonòmiques de la quota de l'Impost sobre el Patrimoni, que podran ser aplicades pels subjectes passius residents en els seus respectius territoris que compleixin les condicions i requisits, establerts per les corresponents normes autonòmiques, que en cada cas s'assenyalen a continuació.

  1. Comunitat Autònoma d'Aragó
  2. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
  3. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  4. Comunitat Autònoma de Catalunya
  5. Comunitat de Madrid