Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración de valores representativos de participación no capital ou fondos propios

  1. Supostos de non deducibilidade
  2. Réxime transitorio
  3. Formalización do cadro da páxina 20 bis do modelo 200
  4. Exemplo