Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Exención importacións

Están exentas as importacións realizadas entre o 30 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro 2021 dos bens necesarios para combater os efectos do COVID-19.

Os beneficiarios desta franquía e exención son as entidades públicas e os organismos privados de carácter benéfico, caritativo ou filantrópico que fosen autorizados

Tamén poderán beneficiarse desta medida, outros operadores que importen por conta dun ente público ou dun organismo privado autorizado.Se deberá xustificar que se actúa por conta destas entidades e que a destinataria das mercadorías dispoña dunha autorización administrativa en caso de ser un organismo privado de carácter benéfico.