Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Exención importacións

Están exentas as importacións realizadas entre o 30 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2021 dos bens necesarios para combater os efectos do COVID-19.

Os beneficiarios desta franquía e exención son as entidades públicas e os organismos privados de carácter benéfico, caritativo ou filantrópico que fosen autorizados

Tamén poderán beneficiarse desta medida , outros operadores que importen por conta dun ente público ou dun organismo privado autorizado. Deberase xustificar que se actúa por conta destas entidades e que a destinataria das mercadorías dispoña dunha autorización administrativa en caso de ser un organismo privado de carácter benéfico.