Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Exencións en operacións interiores

As exencións en operacións interiores son limitadas, polo que non xeran o dereito a deducir o IVA soportado nas adquisicións de bens e servizos utilizados para a realización da operación exenta.

Podemos clasificalas en función da materia que afectan en:

  1. Exencións en operacións médicas e sanitarias
  2. Exencións relativas a actividades educativas
  3. Exencións sociais, culturais, deportivas
  4. Exencións en operacións de seguro e financeiras
  5. Exencións inmobiliarias
  6. Exencións técnicas
  7. Outras exencións