Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Exencións en operacións interiores

As exencións en operacións interiores son limitadas, polo que non xeran o dereito a deducir o IVA soportado nas adquisicións de bens e servizos utilizados para a realización da operación exenta.

Podemos clasificalas en función da materia que afectan en: