Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per donacions a entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Base de la deducció
  3. Import de la deducció
  4. Relació d'activitats prioritàries de mecenatge per a l'exercici 2021
  5. Emplenament del model 200