Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Capítol 4. Retencions sobre rendes obtingudes sense establiment permanent

  1. Obligats a retindre
  2. Rendes subjectes a retenció
  3. Documentació
  4. Import de la retenció
  5. Obligació de declarar per part dels obligats a retindre