Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Pagament del deute tributari de l'IRPF

  1. En general
  2. Pagament en una sola vegada
  3. Pagament en dos terminis
  4. Altres formes de pagament i/o extinció dels deutes tributaris
  5. Fraccionament extraordinari per al pagament de l'IRPF per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a ERTEs
  6. Supòsits de fraccionament especial per defunció i per pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència
  7. Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari de l'IRPF sense interessos de demora