Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 4. Rendiments del capital immobiliari

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Assistent Virtual de Renda», on podrà consultar com calcular els rendiments derivats del lloguer d'un immoble en les seves diferents modalitats (habitatge habitual, ús turístic, local de negoci.. ) i despeses deduïbles del lloguer.

 1. Rendiments del capital immobiliari
 2. Rendiments íntegres
 3. Rendiments del capital immobiliari estimats i operacions vinculades
 4. Despeses deduïbles
 5. Despeses no deduïbles
 6. Rendiment net
 7. Reduccions del rendiment net
 8. Rendiment mínim computable en cas de parentesc
 9. Rendiment net reduït
 10. Individualització dels rendiments del capital immobiliari
 11. Imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari
 12. Declaració béns immobles
 13. Cas pràctic