Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat Autònoma de Galícia

La Comunitat Autònoma de Galícia ha aprovat per a 2021 les següents deduccions autonòmiques en l'impost sobre el patrimoni:

  1. Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació
  2. Per inversió en empreses agràries
  3. Per l'afectació de terrenys rústics a una explotació agrària i arrendament rústic
  4. Per l'afectació a activitats econòmiques d'immobles en centres històrics
  5. Per la participació en els fons propis d'entitats que explotin béns immobles en centres històrics
  6. Per incorporació de béns i drets als instruments de mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia.