Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Gastos fiscalmente deducibles

Atención: A declaración dos gastos deducibles efectuarase consignando os que, despois de producirse no desenvolvemento da actividade, teñan a consideración de fiscalmente deducibles.Aqueles gastos deducibles que non aparezan expresamente recollidos nas seguintes rúbricas da declaración, reflectiranse na correspondente a “Outros conceptos fiscalmente deducibles (agás provisións)”.