Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Imputación temporal

  1. Consideracións xerais
  2. Cambio de criterios contables
  3. Operacións a prazo ou con prezo adiado
  4. Reversión da deterioración do valor dos elementos patrimoniais
  5. Rendas negativas
  6. Ingresos derivados de operacións de quitacións e esperas consecuencia dun procedemento concursal
  7. Outros axustes vinculados á imputación temporal